رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیک از رژیم های بسیار شناخته شده و پر طرفدار در سراسر جهان است که افراد برای اهداف خاص از جمله لاغری و کاهش وزن دنبال می کنند. رژیم کتوژنیک اشتهای شما را به طور خودکار کمتر کرده و ادعا می کند که لاغری سریع به دنبال می آورد.