نویسنده - رژیمتو

رژیم کتوژنیک گیاه خواری

رژیم کتوژنیک گیاهخواری

 رژیم کتوژنیک یا کتو چربی بالا، کربوهیدرات پایین و پروتئین متعادل در خود دارد. رژیم کتو برای بهبود سلامتی و کاهش وزن بسیار موثر است. با وجودی که رژیم کتوژنیک وابسته به خوردن...