وزن ایده آل

وزن ایده آل

وزن ایده آل برای کسانی در نظر گرفته شده است که به صورت حرفه ای کاهش وزن و داشتن اندامی متناسب را دنبال می کنند و می خواهند سریع تر به هدف خود دست یابند.